top of page
קדימה ליעד

קראתי ונהנתי

אתם חייבים לקחת את הפרס!

אתם חייבים לקחת את הפרס! כל אחד בקבוצה משפיע את כמות הצעדים היומית שלך ועזור לקבוצה לזכות !

היי דניאל,

מטרה: ירידה במשקל

מטרה: ירידה במשקל

מטרה: ירידה במשקל

1

ערוץ השידור

VOD

הפעילות שלי

האירגון שלי

התנתקות

כותרת

1

אתם חייבים לקחת את הפרס!

אתם חייבים לקחת את הפרס! כל אחד בקבוצה משפיע את כמות הצעדים היומית שלך ועזור לקבוצה לזכות !

קדימה ליעד

קראתי ונהנתי

וודא שנכנסת לאפליקציית Google Fit

הסנכרון יקח מס׳ דקות - נעדכן בסיומו

אנחנו אוספים ומעבדים
את הנתונים שלך
כמה רגעים...

יום

פילאטיס

10:00

חודש

פילאטיס

פילאטיס

פילאטיס

יום

פילאטיס

10:00

חודש

פילאטיס

פילאטיס

פילאטיס

יום

פילאטיס

10:00

חודש

פילאטיס

פילאטיס

פילאטיס

יום

מס'

יום

מס'

יום

מס'

יום

מס'

יום

מס'

יום

מס'

יום

מס'

חודש

תאריך שבוע

מספר שבוע

|

Add a Title

סגור

האימון הבא שלי

Add a Title

10:30

4321

1000 קל'

45 דקות

כניסה לאימון

date

רכיבת ספינינג

KM

שעות שינה

הזנת שעות שינה למעקב

72

FIT SCORE

HEART POINTS

שריפת קלוריות

מאימונים

סה"כ

אימונים

זמן שהתאמנתי

צעדים

KM

123

צעדים

123

עמדת ביעד

צעדים

123

123

צעדים

123

123

צעדים

123

123

צעדים

123

123

צעדים

123

מהי הפעילות שעלי להשלים השבוע / היום כדי להגיע למטרה שלי

Fitscore

Heart Points

target

value

-------

צעדים

התחבר ל GOOGLE FIT

בקרוב!

Connect to

Google Fit

vod

bottom of page