top of page

תנאי שימוש - FITIN

 

גולש/ת יקר/ה!

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ביאקטיבו לייב 2021 בע"מ ח.פ 516323060 (להלן: "החברה", “FITIN” או ״הנהלת האתר״), המחזיקה בבעלות האתר fit-in.live (להלן: "האתר"). החברת מודה לך על העניין שגילית בשירותים ו/או במוצרים שלנו ועל ביקורך באתר. 

 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. 

 

FITIN פועלת כפלטפורמה המציעה אפשרויות אימון חדשנית מבוססות טכנולוגיה ומציעה למשתמשים שגרת אימונים מותאמת אישית, בהתאם למטרות, העדפות, נתונים פיזיים, אורח חיים, ודפוסי התנהגות בפועל (להלן: "הפלטפורמה"). הפלטפורמה מציעה מגון רחב של שירותים כגון תוכניות אימון אישיות ואדפטיביות, אימונים חברתיים, כלי מעקב ומדידה, תכנים מקצועיים, וכו׳.

 

1.    הסכמה לתנאי השימוש

השימוש בפלטפורמה כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: ״תנאי השימוש״) ולתנאי מדיניות הפרטיות (להלן: ״מדיניות הפרטיות״) המפורסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר. כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. השימוש בפלטפורמה מעיד על הסכמתך בפועל לתנאי השימוש ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש בה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש בפלטפורמה או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. 

גישה אל האתר והשימוש בשירותים מותרת לאנשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בהסכמתך לתנאים אלו הנך מצהיר כי גילך מעל ל-18 שנה. למען הסר ספק, ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להירשם לשירות או להשתמש בפלטפורמה. החברה לא תקבל ולא תאחסן במודע, מידע אישי אודות משתמשים שהינם מתחת לגיל 13. 

 

2.     החשבון שלך

בכדי לבצע שימוש בשירותי האתר, עליך להירשם לשירותים וליצור חשבון משתמש. כחלק מתהליך ההרשמה, עליך לספק פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ו/או לבצע רישום/כניסה באמצעות שירותים של צדדים שלישיים, כגון חשבון Google או רשתות חברתיות למיניהן לרבות Facebook. אתה מתחייב כי כל פרטי הרישום שהנך מוסר אמיתיים ומדויקים, וכי לא תחשוף את פרטי הכניסה לחשבונך לגורמים אחרים. עליך לשמור על פרטים אלו בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט. במקרה של שימוש לא מורשה בחשבונך עליך להודיע באופן מידי על כך לחברה. ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה והבלעדית על כל פעולה ו/או שימוש שנעשה בחשבונך, בין אם נעשה באישורך ובין אם לא. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק הנובעים מאי עמידתך בדרישות לעיל.

 

3.    השימוש שלך באתר

האתר מספק תוכן וידאו מוקלט של הדרכות  אימוני כושר (להלן: "התוכן" ו/או "תוכן האתר"). 

האתר עשוי להציע תכני הדרכה ופעילות גופנית מותאמים אישית לכל משתמש בהתאם להגדרות והעדפות אישיות, כדי לסייע לשפר את הכושר הגופני כמו גם את שגרת האימונים (להלן: "השירותים"). בנוסף, האתר עשוי להציע לך מוצרי כושר לרכישה באמצעות הפלטפורמה (להלן: "מוצרי כושר"). 

כל תוכן, לרבות קישורים לפלטפורמות של צדדים שלישיים וחומרים שהוצגו בפניך ביחס לשירותים, אינם מהווים ייעוץ כלשהו על בסיס נתוני המשתמש, לגבי סוג אימון ספציפי או לחילופין תרגילים מסוג ספציפי. התוכן המוצג באתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות גופניות אישיות ו/או אחרות. התכנים המוצגים באתר ו/או התכנים המוצעים למשתמש באופן אישי, מהווים המלצות לביצוע פעילות גופנית ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי אחר. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. 

הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה. עוד מובהר כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על הורדת התוכן, על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו. 

אתה תהיה האחראי היחיד בכל הקשור להשלכות על ההחלטות הרפואיות ו/או גופניות שלך. החברה אינה ערבה לשלמות או דיוק התוכן המוצג באתר ואינה נושאת בכל אחריות לטעויות או כישלונות אישיים, שנגרמו כתוצאה מהחלטה של שימוש בתוכן האתר. לפני שימוש בתוכן האתר מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בקשר עם אופן השימוש בתוכן האתר ולקבוע את יכולותייך וכשירותך הרפואית. החברה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה שנגרמו כתוצאה משימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים. 

 

4.    הצהרת בריאות 

השתתפות באימונים, שיעורים, תרגילים ו/או התוכניות הניתנות על ידי הפלטפורמה הינם באחריות המשתמש בלבד. עליך להתייעץ עם רופא או עם איש מקצוע בתחום הבריאות לפני תחילת אימון כושר זה או אחר בכדי לקבוע אם הוא מתאים ליכולותיך ומצב בריאותך.  אין להתחיל אימון כושר זה או אחר מבלי לקבל אישור מרופא מוסמך.

אם אתם חשים בתחושת עילפון, סחרחורת, כאב או קוצר נשימה בכל עת במהלך הפעילות הגופנית, יש להפסיק את האימון מיידית. אם יש לך חששות או שאלות בנוגע למצב בריאותך, עליך להיוועץ עם רופא או איש מקצוע מוסמך.

באישור התנאים, כניסה לפלטפורמה, הפעלתה והשימוש בתכנים ובשירותים הנך מצהיר כי:

•    השימוש שלך באתר בתכניו, ובשירותים מהווים הצהרה לכך כי נבדקת אצל רופא ו/או גורם מוסמך  והינך במצב פיזי ובריאותי תקין, יש ביכולתו לעסוק בפעילות גופנית מאומצת ואינך סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותך עקב ביצוע אימון גופני.

•    הנך מודע לסיכונים העומדים בגין ביצוע פעילות גופנית בדרך לא ראויה ושאינה מפוקחת ע״י גורם מקצועי צמוד. 

•    הנך האחראי הבלעדי בגין שימוש בשירותים ובתוכן האתר. החברה, שותפיה ומדריכיה המוצגים בתוכן האתר, אינם אחראים לנזקים נלווים או תוצאותיהם ואינם נושאים באחריות לכל פגיעה או נזק שנגרם לאדם כלשהו כתוצאה מהשתתפות באימונים ובתוכניות אלו, בגין כל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו אשר עשוי להיווצר כתוצאה משימוש בתוכן האתר ו/או השירותים ו/או ממוצרי הכושר, ואין עומדת למשתמש ו/או למי מטעמו, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או עילה לתביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

 

5.    זכות גישה - רישיון

בהתאם לתנאים המנויים מטה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי וניתן לביטול, להשתמש באתר לצרכים אישיים ולא מסחריים, למעט אותם שימושים מסחריים אשר הותרו במפורש ובכתב במסמך זה או באתר.

 

6.    שימוש ב-GoogleFit

החברה תעשה שימוש במידע מוגבל שיתקבל מממשקי ה-API של Google בהתאם וכפוף למדיניות שמירת נתוני המשתמשים של שירותי ה-API של Google, לרבות דרישות השימוש המוגבל. החברה אינו מעבירה לשום אפליקציה אחרת או גורם שלישי מידע המתקבל מממשקי ה-API של Google. כל המידע המתקבל מ-Google API משמש את החברה ומוצג בפלטפורמת בלבד. החברה אינו משתמשת או מעבירה נתונים בהיקף מוגבל כדי לשרת פרסומות למשתמשים.

החברה תעשה שימוש במידע הבא בלבד ולצרכיה בלבד:

- נתוני פעילות: על מנת להציג את פעילות המשתמש בלוח המחוונים של הפלטפורמה (לדוגמה: צעדים) ולעזור למשתמש להבין את החשיבות של חיים בריאים ולהניע אותו להמשיך בפעילות כושר.

- נתוני גופניים: על מנת לדעת את מידות גוף המשתמש על מנת לבנות ולספק למשתמש תוכנית אימונים אישית המבוססת על מידות הגוף האישיות שלו ולהציג אותה בלוח המחוונים שלנו.

נתונים אלה מתקבלים ישירות מ-GoogleFit שלך ושימושם הינו אך ורק על פי אישורך. החברה אינה עושה שימוש בנתונים אלה לשום מטרה אחרת ממה שתואר בסעיף זה. החברה אינה מעבירה מידע זה לשום גורם שלישי ואינה עושה שימוש במידע זה לצורכי פרסום.

 

7.    שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

א.    לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר; להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;

ב.    להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר או לנסות לפגוע באבטחת המידע בפלטפורמה או של כל רשת או שרת שבשימוש החברה, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של החברה; הנך מסכים שלא להעלות, לשדר או להפיץ לאתר כל וירוסים או כל תוכנה המיועדת לפגוע או לשנות את מערכת ההפעלה או את הנתונים; לנסות להפריע, לשבש או להכביד על פעילות מערכות המחשב של החברות הקשורות לאתר; 

ג.    לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר או לאסוף מידע אישי על המשתמשים ללא הסכמתם כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. לא לשלוח באמצעות האתר פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי פרסום, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות או מסרים כפולים או לא רצויים, בין אם מסחריים או אחרים. 

ד.    להשתמש בפלטפורמה כדי לפתח או ליצור מוצר או שירות המתחרה בשירותים או בחברה; לנסות לבצע הנדסה חוזרת, disassembling או decompiling לאתר או לסרטונים;

ה.    להשתמש באתר באופן שיש בו או העלול להוות עבירה, עוולה נזיקית או פגיעה בזכות צד שלישי כלשהו, על-פי הדין. לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי, זכות הפרטיות, זכות הפרסום או כל זכות קניין רוחני זכות קניינית או כל זכות אחרת.

ו.    להשתמש באתר לצורך או בקשר עם כל פעולה העשויה לעודד או להיחשב בתור איום, הטרדה, או מרמה.

ז.    אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר, חסימה ו/או מחיקת חשבון המשתמש שלך, ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

8.    זמינות האתר ומניעת גישה 

אנו עושים מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר ו/או השירותים אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות. עשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת, מידע עשוי להימחק ו/או שירותים מסוימים עשויים לעבוד באופן חלקי או לא בכלל. 

החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר או לשירותים בו בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותכניו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר. החברה תהא רשאית להגביל את הגישה לאתר לתכנים ו/או לשירותים באתר, כולם או חלקם,  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. כמו כן, החברה רשאית לחסום חשבון משתמש בנסיבות האמונות או בכל מקרה בו תפסיק החברה להפעיל את האתר מכל סיבה שהיא.

החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר ו/או תוכנו. כמו-כן, החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. 

ככל שנקבע על ידי החברה שהשימוש באתר כפוף בתשלום, גישתם וזכות השימוש של המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים על-ידי האתר עשויים להיות מופסקים באופן חד צדדי, ככל והתשלום לא יוסדר במלואו, עד אשר יוסדר התשלום כפי שיקבע או במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. 

 

9.    תשלומים ומנויים 

9.1.    דמי השירות בפלטפורמה מחויבים בשקל ישראלי. עליך לשלם עבור השירותים באמצעות אמצעי תשלום שאושר על ידינו, כדוגמת כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר המוצע כחלק מתהליך הרישום לחשבון שלך. 

9.2.    אם תספק לנו פרטי רישום או תשלום לא מדויקים, שקריים, לא מעודכנים או לא מלאים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להביא לסגירת חשבון המשתמש בפלטפורמה. אם אישרת הרשאת חיוב חוזר, אנו עשויים להשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק כרטיס האשראי שלך כדי לעדכן את פרטי התשלום שלך אצלם ואתה מאשר המשך חיוב של חשבונך באמצעות המידע המעודכן שהתקבל מטעם ספק האשראי כאמור.

9.3.    בהתאם לבחירת מסלול המנוי בעת רישום לפלטפורמה, למעט אם הסתיימה ההתקשרות בינינו לפני מועד חידוש המנוי, תחדש החברה את המנוי אופן אוטומטי, בהתאם למחירים הרלוונטיים באותה העת (להלן: "דמי המנוי החדשים"). דמי המנוי החדשים יחויבו מאמצעי התשלום שסיפקת במועד רישום לפלטפורמה. 

9.4.    מסלולי מנויים:

9.4.1.    מנוי חודשי – מנוי לשנה על בסיס תשלום חודשי קבוע, הכולל הרשאת גישה לכל התכנים המופיעים בפלטפורמה שימוש בפלטפורמה לצורך קבלת מידע כללי וריכוז הנתונים האישיים המופקים מאימוני הכושר, משוב, תקשורת שיווקית וכד'. משך ההתקשרות המינימאלית הינה לחודש אחד. ניתן לבטל את המנוי בכל עת בהודעה לחברה במייל לכתובת contact@fit-in.live (להלן: "הודעת ביטול") בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 10 לתנאי השימוש.

9.4.2.    מנוי שנתי - מנוי שנתי בתשלום מראש עבור כל השנה, הכולל הרשאת גישה לכל התכנים המופיעים בפלטפורמה שימוש בפלטפורמה לצורך קבלת מידע כללי וריכוז הנתונים האישיים המופקים מאימוני הכושר, משוב, תקשורת שיווקית וכד'. משך ההתקשרות המינימאלית הינה ל-12 חודשים ולא תתאפשר אפשרות לביטול המנוי באמצע התקופה.

9.4.3.    מנוי משולב – מנוי שנתי, הכולל הרשאת גישה לכל התכנים המופיעים בפלטפורמה שימוש בפלטפורמה לצורך קבלת מידע כללי וריכוז הנתונים האישיים המופקים מאימוני הכושר, משוב, תקשורת שיווקית וכד' ומאפשרת רכישת מוצר כושר בתשלומים חודשיים שווים. העלות של המנוי המשולב תחושב כשקלול עלות המנוי החודשי בתוספת עלות בגין מוצר הכושר. מחיר המנוי הכולל יקבע בהתאם לעלות של מוצר הכושר שנבחר על ידי המשתמש בעת הרישום. 

ניתן לבטל את המנוי המשולב בתום תקופת 12 חודשיים. הביטול יחויב בעלות ביטול חד פעמית בסך 100 ש״ח בנוסף יחויב המשתמש ביתרת התשלום עבור מוצר הכושר, בהתאם למחיר שהוצג במועד רכישת המנוי, פחות המחיר אותו שילמת על חלקו של מוצר הכושר עד למועד הביטול (להלן: "יתרה מוצר כושר"). יתרת התשלום עקב ביטולו של המנוי ישולם בתשלום אחד בלבד.  

9.5.    החברה מציעה תקופת ניסיון של 7 ימים, או כל תקופה אחרת שתראה לנכון. לכל מסלול מנוי שאינו כולל מוצר כושר (להלן: "תקופת הניסיון"). לאחר תקופת הניסיון במידה ואינך מעוניין להמשיך את השימוש בפלטפורמה יש להודיע על כך במייל בכתבות contact@fit-in.live (להלן: "הודעת הפסקת תקופת ניסיון"). במידה ולא תתקבל הודעה הפסקת תקופת הניסיון,  תחייב החברה את דמי המנוי באופן אוטומטי, בהתאם למחיר שהיה נקוב במועד הרישום לפלטפורמה מאמצעי התשלום שסיפקת לנו במועד רישום לפלטפורמה.

9.6.    תקופת הניסיון היא עבור משתמשים חדשים בלבד. במידה והפלטפורמה תראה שמשתמש ביצע כבר תקופת ניסיון באמצעות כתובת דוא״ל אחרת היא רשאית לבטל לו את המנוי בכל עת. בנוסף, כל ניסיון להירשם לתקופת ניסיון חינמית בשנית באמצעות אותו כתובת דוא״ל עלולה לגרום לחיוב בדמי הרשמה. 

9.7.    החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את תנאי הרישום, לרבות המחיר של המנויים, תקופות המנויים, אך כל שינוי שכזה יחול על עסקאות עתידיות בלבד. כל הצעה שמוצעת על ידי החברה למשתמשים, נכונה לתקופה מוגדרת, ולא ניתן לעשות שינויים בתנאים של ההצעה, על אחריות המשתמש להבין את התנאים במלואם. 

 

10.    ביטול מנוי

10.1.    מנוי המעוניין להפסיק את המנוי החודשי יוכל לעשות זאת באמצעים הבאים בלבד:

בקשת ביטול שישלח במייל על ידי הלקוח למייל  לכתובת contact@fit-in.live. החברה מחויבת להתייחס לבקשת הביטול תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת בקשת הביטול במייל. ביטול המנוי יתבצע אחל ממועד החיוב הבא ואין החזר על חלקי מנוי. תקופת ההודעה המוקדמת כאמור תחשב כתקופת מנוי רגילה לכל דבר ועניין.

10.2.    בידי הנהלת האתר האפשרות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה שביצע משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות כל אחד מן המקרים הבאים: (1) נעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש (2) לא נקלטו פרטי תשלום (3) חוסר יכולת לספק את השירות עקב ״כוח עליון״ לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, או בשל עיצומים או השבתה במשק של שירותים שונים הרלוונטיים בעניינו ומכל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה. 

 

11.    שינויים והפסקת פעילות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר (בכללותו או בחלקו), עם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי על כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר או כל חלק ממנו.

 

12.    תוכן משתמש

12.1.    החברה אינה אחראית למידע או תוכן שהועלה לפלטפורמה ע"י משתמשים ו/או שנעשה בו שימוש ע"י משתמשים בפלטפורמה (להלן: "תוכן משתמשים"). החברה אינה אחראיות על תוכן המשתמשים, לרבות דיוקו, נכונותו ו/או עדכנותו. ההסתמכות על תוכן המשתמשים הינה על אחריותך הבלעדית. החברה תהיה רשאית לבקש ממשתמש אסמכתאות המוכיחות את אמיתות המידע שמסר במקרה הצורך ובעצם השימוש בפלטפורמה אתה מסכים לתנאי זה. בעת שימושך בפלטפורמה ומסירת מידע או העלאת תוכן משתמש, על אחריותך למסור מידע אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, כזה הנחשב לשון הרע או כזה הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר תישא באחריות להם.

12.2.    גיבוי תוכן משתמשים: החברה אינה מחויבת לגבות את תוכן המשתמשים, ותוכן המשתמש שלך עשוי להימחק בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אתה האחראי הבלעדי ליצירה ולתחזוקה של עותקי הגיבוי של תוכן המשתמש שלך, אם תרצה בכך. איסוף ושמירת מידע המשתמש שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

 

13.    בעלות

למעט תוכן המשתמש (כמוגדר להלן), הנך מצהיר כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכנו, הם בבעלות מלאה שלנו. תנאי שימוש אלה (או גישתך לאתר) אינם מעניקים לך או לכל צד שלישי זכויות, בעלות או עניין בזכויות קניין רוחני אלה, למעט זכויות הגישה המוגבלות המפורטות במפורש בסעיף "הרישיון" לעיל. כל הזכויות שאינן מועברות בהתאם להוראות תנאי השימוש, הינם בבעלות מלאה של החברה.

 

14.    סודיות

הנך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף כלשהו, כל מידע אשר הגיע או יגיע לרשותך בין בעל פה, בכתב או בכל צורה או בכל מדיה אחרת, במסגרת שימושך באתר או עם החברה, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי ו/או מידע שהגיע לידך מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה, לשירותים או לאתר. 

"מידע" -  משמעו כל מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, לרעיונות, נתונים, לקוחות, משתמשים, ספקים, תוכניות, סרטונים, תמונות, תוכן האתר, תוכן, מידע טכני, אינפורמציה בנוגע לחברה או לאתר וכל מידע אחר, הקשור לעסקי החברה או לעסקי משתמשי האתר, לרבות גורמים שלישיים עמם החברה נמצאת במערכת יחסים חוזית. הנך מתחייב לשמור על סודיות המידע שיימסר לך או שייחשף בפניך, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת שמירת הסודיות של המידע.

 

 

15.    רישיון 

בעצם השימוש באתר, אתה מסכים ומצהיר כי הנך מעניק לחברה (ואתה מצהיר בזאת שיש לך את הזכות להעניק) ללא כל תשלום, רישיון בלתי ניתן לביטול, בלתי מוגבל בזמן ולא בלעדי, להשתמש (לרבות לשם שימוש מסחרי) בתוכן המשתמש שלך, ביצירות נגזרות של תוכן זה, להפיץ את התוכן, להציג בציבור, לשלב אותו עם או ביצירות אחרות, או כל שימוש אחר, לרבות הענקת רישיונות משנה בזכויות האמורות לעיל. ואתה מוותר בזאת על כל טענה, ו/או ציפיות בדבר זכויות, לרבות זכויות מוסריות, המיוחסות לתוכן המשתמש שלך, וכי לא תהא לך כל זכות להגביל ו/או לדרוש כל פיצוי או תמורה בעבור השימוש בתוכן זה. 

 

16.    פרטיות באתר ומאגרי מידע

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. האתר מאובטח באמצעות תקן HTTPS וSSL.

המידע שתמסור בעת שימושך באתר ובתוכנו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה. מטרת השימוש במידע זה היא עבור שימוש אישי של הפלטפורמה לשיפורה וכן לשיפור השירות. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם תבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים מסוימים אותם מציעה החברה.

 

17.    קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 

ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים של צדדים שלישיים (להלן: ״האתרים המקושרים״). קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות הננקטת על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כפועל יוצא מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

החברה אינה אחראית לכל סוג של נזק העלול להגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, ולא רק, כתוצאה מהשימוש בשירותי האתרים המקושרים ו/או בגין צריכת תוכן מאתרים מקושרים ו/או רכישת מוצרי הכושר מאותם אתרים, ו/או בעקבות ביטול הזמנה או עסקה שנעשתה דרך אותם אתרים, והחברה אינה מבטיחה שאלו יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל.

החברה רשאית בעת הצורך, להעביר לספק או גורם צד שלישי, פרטים רלוונטיים כגון פרטי התקשרות של משתמשים על מנת לאפשר את מתן השירות על הצד הטוב ביותר.

 

18.    קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות העיצוב, קוד המקור, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, מוצרים דיגיטליים, סרטוני וידאו, תמונות, טקסטים, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, לרבות כל התכנים בו, המידע ותהליכי עיבודו, הפטנטים, זכויות היוצרים, והתהליכים המסחריים והטכנולוגיים המשמשים את החברה בתפעול האתר ומתן השירותים או משולבים בו, סימני המסחר והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל מוניטין המזוהה עם אלו – כולם בבעלותה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש. זכויות אלה חלות, בין היתר, אך לא רק, על הסרטונים המוצגים באתר, רכיבי התוכנה המשמשים באתר ועיצובם הגרפי של ממשקי המשתמש באתר.

אינך רשאי לשנות או להשתמש בדרך כלשהי בכל שם, כינוי, סימן או סמליל שהוא זהה או דומה עד כדי הטעיה לאילו מסימני המסחר, סימני שירות או הסמלילים שלנו. עליך להימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו כדי לדלל, או לפגוע בסימני המסחר או המוניטין שלנו.

למעט זכויות השימוש המוגבלות האמורות במפורש בתנאים אלה, אינך מקבל זכויות או בעלות כלשהן באתר או בקניין הרוחני שקשור בו. בפרט, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע או תוכן כלשהו באתר או בחלק ממנו. 

האתר כולל שרותי צד שלישי המשמשות בו. ככל שנקבע ברישיון התואם שחל על שרות צד שלישי כלשהי, רישיון השימוש שירות הצד השלישי המשמשות שירות מוענק לך במישרין מבעלי הזכויות שירות הצד השלישי, ולא ברישיון משנה מהחברה, ובהתאמה לכך, שירות הצד השלישי כפופה לרישיון התואם לה ולא לרישיון על-פי תנאים אלה. ככל שהרישיון של שירות הצד השלישי מחייב שתנאים אלה יקבעו או יכללו הוראות, הצהרות, מאון תביעות (disclaimers), איסורים או הגבלות – כל אלה ייחשבו כאילו נקבעו או נכללו מלכתחילה בתנאים אלה כפי שנדרש ברישיון שחל על שירות הצד שלישי, והם יגברו על כל הוראה סותרת בתנאים אלה, אולם רק בכל הקשור לשירות הצד השלישי האמורה.

 

19.    מצגים ושיפויים

הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותיו , לרבות תנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש או הוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית על נזקים, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה מהפרה או אי הסכמה של משתמש לתנאי השימוש ולמדיניות השמירה על הפרטיות, כפי שהם מופיעים באתר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

20.    הגבלת אחריות

האתר והתוכן המפורסם בו  הינם על בסיס "AS-IS", וכי עד למידה המרבית המותרת בחוק, בשום מקרה לא תהיה החברה (לרבות כל חברי ההנהלה, בעלי התפקידים בה, סוכנים, עובדים וספקים) אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, עבור כל אובדן רווח, אובדן נתונים, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק גוף הנובע או קשור לשירות ו/או לאתר ו/או חוסר יכולת שלך להשתמש בהם. ידוע לך ואתה מסכים כי אתה האחראי הבלעדי לכל ההחלטות או הפעולות שהתקבלו או יתקבלו על-ידך או כל נזק גוף שייגרם כתוצאה ו/או בקשר לשימוש בשירות ובאתר ו/או אי-היכולת להשתמש בהם. אנו (והספקים שלנו) לא מתחייבים כי האתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין על בסיס ללא הפרעות, בזמן, בטוחים או ללא שגיאות, או יהיה מדויק, אמין, ללא וירוסים או קוד אחר מזין, שלם, משפטי, או בטוח. גישה אל האתר ושימושך באתר זה יהיו באחריותך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מהם. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל אחריות כאמור מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מתאריך השימוש הראשון. 

החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר. על-אף האמור, ככל שיימצא שהחברה אחראית, גבול הנזק יהיה מוגבל לחמישים שקלים חדשים. קיום של תביעה אחת יותר לא ישנה את  גבולה אחריות כאמור. 

 

21.    תחום שיפוט

כל שימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי. 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, תקופת ההתיישנות לגבי תביעה ודרישה כנגד החברה, בהתאם לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, תוגבל לתקופה של 12 חודשים. הצדדים יראו בכך תקופה מוסכמת.

 

22.    שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע.

 

23.    תוקף תנאי השימוש

הוראות תנאי שימש אלה יישארו בתוקף מלא כל עוד אתה עושה שימוש באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו עשויים להשעות או לבטל את זכויותיך להשתמש באתר (כולל החשבון שלך) בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, החשבון שלך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו, או פונקציות ספציפיות של השירות שלו, יסתיימו באופן מיידי (ראה הרחבה בפרק זמינות ומניעת גישה, ס׳ 16-19 למסמך).

אתה מבין שכל סיום של החשבון שלך עשוי להיות כרוך במחיקת תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבון שלך ממאגרי הנתונים שלנו. החברה לא תהיה אחרית כלפיך לגבי כל סיום של הזכויות שלך לפי תנאים אלה, כולל לסיום חשבונך או למחיקת תוכן המשתמש שלך. גם לאחר שהזכויות שלך תחת תנאים אלה יסתיימו, התנאים האלה יישארו בתוקף.

 

24.    שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ו/או בשירותיו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 

25.    יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל: contact@fit-in.live

 

הנך מסכים/ה ומאשר/ת בזאת כי השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן הם על אחריותך בלבד.

 

עודכן בתאריך: ינואר 2023

להתחבר

bottom of page